Meer over de plannen

Leuk, een kleinschalige skeelerbaan, dat is een verrijking voor de Merenwijk. Dat was onze eerste reactie. Maar dat wordt het niet. De Warmondse IJsclub wil een 300 meter wedstrijdbaan aanleggen, met een officiële wedstrijdbaan van 200 meter. En tevens een asfaltplein voor andere trainingen. Daarmee wordt het een multifunctionele baan, voor schaatstrainingen, voor regionale en landelijke skeelerwedstrijden en voor diverse soorten vaardigheidstrainingen. Voor de kenners: het wordt een Landijscombinatiebaan type LCB b , voorzien van  een asfalt/toplaag voor een type LCB a. Een project dat een investering van zo’n 350.000 euro vraagt.

De enige officiële wedstrijdbaan in Zuid-Holland

De gemeente Teylingen stelt in het raadsvoorstel (behandeld op 15 dec 2016): “De baan zal, wanneer aangelegd, de enige officiële wedstrijdbaan zijn in heel Zuid-Holland. [..] De dichtstbijzijnde wedstrijdbaan op dit moment ligt in Purmerend. Een wedstrijdbaan in Teylingen kan een grote regionale aantrekkingskracht hebben.” Op basis van deze ambitieuze formuleringen heeft de gemeenteraad 125.000 euro toegekend voor aanleg van de baan. Inmiddels stelt de WIJC dat er helemaal geen grootschalige plannen zijn.

5.300 m2 asfalt in ons groengebied

De baan zal bijna het gehele veld in beslag nemen, zegt WIJC op hun website. Concreet betekent dat: er komt maar liefst 5.300 m2 asfalt waar nu een weiland ligt. Het landelijke karakter verdwijnt. Want om de baan komen reclameborden te staan. Over een paar jaar misschien een tribune. Of een groter clubhuis, met betere faciliteiten. En het verharde terrein biedt dan volop mogelijkheden voor allerlei evenementen. Mocht dat niet de bedoeling zijn, dan vragen wij waarom er zo’n groot stuk groengebied moet worden verdwijnen voor 50-100 skeeleraars die enkele uren per week komen trainen.

Het hele jaar evenementen?

Bedrijfsuitjes, sportclinics, regionale wedstrijden – en 5.300 m2 asfalt biedt natuurlijk nog veel meer mogelijkheden. De KNSB spreekt in haar brochure over de mogelijkheid om op dit type baan in de zomermaanden te korfballen of te voetballen. De financiering van de baan is nog niet rond, de exploitatie vinden wij nogal optimistisch ingeschat. Dat betekent dat er ook op andere manieren geld moet worden opgehaald om de vereniging draaiende te houden.

Licht- en geluidsoverlast

De KNSB eist voor dit type baan dat er lichtmasten geplaatst worden. We kennen allemaal de zee van licht die dagelijks van het Dekker-terrein komt. En last but not least – eist de schaatsbond een omroepinstallatie. Omliggende woningen ervaren nu reeds geluidsoverlast, in de korte periode dat de landijsbaan open is.

Minstens 100.000 bezoekers per jaar?

De relatief kleine ijshal aan de Vondellaan in Leiden is zes maanden per jaar open. In dat half jaar trekt ze circa 100.000 bezoekers. Deze baan is uitsluitend gericht op Leiden en de direct omliggende gemeentes. In Rotterdam, Den Haag, Haarlem, Amsterdam en Utrecht liggen grote ijshallen. De nieuwe skeelerbaan is uniek voor heel Zuid Holland, zal het hele jaar open zijn, en moet ook gaan dienen als wedstrijdbaan. Een bezoekersaantal dat minimaal gelijk is als het aantal bezoekers van de Leidse ijshal lijkt ons daarom geen onderschatting. Met 100.000 mensen per jaar komen er gemiddeld zo’n 250 – 300 mensen per dag. Zien wij het veel te somber in? Nogmaals, dan vragen wij ons af waarom er zo’n stuk van de groene corridor moet verdwijnen voor een kleine groep skeeleraars.

Minimaal 120 parkeerplaatsen nodig

Er moeten minstens 120 parkeerplaatsen worden aangelegd, eist de KSNB bij de aanleg van dit type baan. Een eis die ons zorgen baart. Die lijkt onze inschatting van de bezoekersaantallen te bevestigen. Vanuit Leiden is de baan het snelst bereikbaar via de Merenwijk. De aanliggende buurt (Karpers en Forellen) kent al een serieus parkeerprobleem en een problematische brandweertoegang. De nieuwe situatie zal daarom tot grote problemen kunnen leiden. En de parkeerproblematiek zal zich niet beperken tot direct aanliggende straten: als in de buitenste straten slechts 5(!) auto’s extra worden geparkeerd ontstaat direct een domino-effect in de rest van de buurt.

Gemeente Leiden zoekt partners voor de ijshal

De gemeente Leiden zoekt al jaren partners om de Menkenhal te kunnen upgraden en te komen tot een gezonde exploitatie van een professionele regionale schaatsbaan. Schaatsers en skeeleraars pleiten al jaren voor zo’n baan. Waarom niet gezamenlijk investeren in de Menkenhal?

En het moet allemaal snel

Deze skeelerbaan is een ambitieus project ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van WIJC in 2016. De ijsclub en de gemeente Teylingen willen het project snel realiseren: de gemeenteraad stemde op 15 december 2016 in met een subsidie van 125.000 euro. De rest van de financiering is nog niet rond, er lopen nog subsidieaanvragen. Desalniettemin is de aannemer al bezig met voorbereidingen. Want de ijsclub wil de baan in juli 2017 al in gebruik nemen. En dat betekent dat de aanleg ergens in mei zou moeten starten.

Zijn de visuele en ecologische gevolgen onderzocht? Hoe zit het met de eisen die het Hoogheemraadschap stelt? Wat is de impact van de vereiste calamiteitenroute? En zo hebben we als Merenwijkers nog vele vragen.