Meer over de procedure

De gemeente Teylingen speelt het niet fair – dit is geen goed nabuurschap. Aan de voorkant lijken we mee te praten via enquêtes en mogen we af en toe een gesprek voeren, terwijl aan de achterkant allerlei plannen vrij baan krijgen. Terwijl de gemeente Teylingen nog werkt aan een gebiedsvisie voor de Veerpolder en voor Kagerzoom, wil men ondertussen op de grens van die gebieden alvast een skeelerbaan aanleggen. Terwijl deze polderweide in de Structuurvisie van de gemeente Teylingen nota bene als beschermde natuur staat vermeld…

Hoort de ijsbaan bij Kagerzoom of bij de Veerpolder?

Slechts één ding is zeker: de landijsbaan ligt op de grens van Kagerzoom en de Veerpolder. We beschikken over alle mogelijke kaartjes, waarin de grens telkens anders wordt getrokken. De gemeente Teylingen blijkt afgelopen maanden bij gelegenheid van standpunt te wisselen. Men kiest in diverse discussies voor het standpunt dat de landijsbaan geen onderdeel is van Kagerzoom. Maar in reactie op een door ons ingediende zienswijze over de Veerpolder verklaart de gemeente in een reactie expliciet dat de landijsbaan geen onderdeel is van de Veerpolder.  Wat is het nou?
Hoe het ook zij, voor zowel Kagerzoom als de Veerpolder werkt de gemeente Teylingen aan een gebiedsvisie. Wij vinden het getuigen van slordig bestuur om dan gedurende dit proces alvast een majeure ingreep te doen door hier een skeelerbaan aan te leggen.

Is de ijsbaan onderdeel van de groene corridor?

Op pagina 48 van de verkenning gebiedsvisie Veerpolder is het huidige terrein van de landijsbaan volledig groen ingekleurd. Het gebied van de ijsbaan maakt hier integraal deel uit van de Kagerzoom. Daarmee is het onderdeel van de groene buffer, de groene corridor die vanuit het groene hart, langs Leiderdorp en de noordkant van Leiden, over de Broek- en Simontjespolder aan de overkant van het spoor, verder naar het westen loopt.

gebiedsvisie-teylingen-p48-afb

De ijsbaan staat in de gebiedsvisie Veerpolder aangegeven als beschermd gebied

Figuur 3.2 (p 32) in bovengenoemde gebiedsvisie is een kaartje waarin de ijsbaan in de legenda staat aangegeven als ‘Natuur, beschermd’. In het bestemmingsplan van 2012 (p 34 van 147) was dat nog (slechts) “Groen”. Hoe zijn de plannen voor aanleg van de skeelerbaan te rijmen met deze upgrade van de natuurwaarde?
kaartje-structuurvisie-p32

Figuur 4.12 (p 47) toont de gebieden die onderdeel zijn van de ecologische hoofdstructuur (EHS). Dit laat zien dat de groene buffer zoals getoond in Figuur 4.13 Gebiedskwaliteiten – groene buffers en recreatie (p 48) niet voor niets zo gekozen is, zoals daaronder beschreven bij provinciale gebiedskwaliteiten. Kagerzoom vormt de verbinding tussen de kern-EHS-gebieden Koudenhoorn en de nieuwe natuur in de polder van Poelgeest.

Is er wel of geen omgevingsvergunning nodig voor de aanleg van een skeelerbaan?

Op 15 december besloot de Teylingse gemeenteraad 125.000 euro beschikbaar te stellen voor de Warmondse IJsclub. De Raad heeft daarbij als voorwaarde gesteld dat hiervoor een omgevingsvergunning verleend moet worden. Die vergunning is aangevraagd; de gemeente heeft deze op 15 december gepubliceerd, opdat burgers hierop kunnen reageren. Op diverse zienswijzen, bezwaren en vragen van de VvE Karpers & Forellen en van bewoners die langs de dijk wonen, heeft de gemeente Teylingen nooit gereageerd.

Het huidige bestemmingsplan is zo algemeen geformuleerd dat zelfs geen omgevingsvergunning vereist zou zijn. Iedere expert die we afgelopen maanden raadpleegden was daarover in hoge mate verbaasd: staan er dan geen eisen in dat bestemmingsplan gerelateerd aan de mate van oppervlakte verharding? Zij noemen dat hoogst ongebruikelijk. Ter vergelijking: voor de geplande aanleg van een skeelerbaan in Zoeterwoude, op een bestaand en zelfs intensief in gebruik zijnd sportcomplex, is wél een omgevingsvergunning nodig.

Is het een grote ingreep in het gebied?

Het gaat enkel om verharding van het bestaande sportterrein, stellen WIJC en de gemeente Teylingen. Dat zou visueel nauwelijks opvallen. Als bezoekers van polderpark Kagerzoom bestrijden we dat. De landijsbaan is goed zichtbaar vanuit Kagerzoom en foto’s van (minder omvangrijke) andere skeelerbanen tonen de impact, die het Kagerzoomgebied onmiskenbaar minder aantrekkelijk maakt voor de duizenden bezoekers die er komen voor rust, ruimte en natuur.

De aannemer heeft al groen licht gekregen om de aanleg voor te bereiden

Eén dag later, op 16 januari, stuurt de gemeente Teylingen een brief aan de Warmondse IJsclub dat er helemaal geen vergunning hoeft te worden aangevraagd. De IJsclub kan meteen met de aanleg beginnen. Een dergelijk formeel bericht heeft de gemeente Teylingen nooit aan de VvE gestuurd – de brief is door WIJC doorgestuurd naar de VvE en de wijkvereniging. Wij vinden op zijn zachtst gezegd dat de gemeente Teylingen slordig omspringt met de huidige en toekomstige belangen van ons als direct omwonenden.