De ambitie is om een grootschalige multifunctionele skeelerbaan aan te leggen voor regionale/landelijke wedstrijden, die jaarrond kan worden gebruikt. Om die reden verwacht ik dat op termijn behoefte zal zijn aan een tribune met permanente zitplaatsen. Ook het plaatsen van hoge lichtmasten op termijn sluit ik niet uit. Kortom van het een komt het ander wat ten koste gaat van natuur en leefomgeving. Dit is dan niet meer omkeerbaar. Om die reden ben ik tegen dit plan.

― B. Cornelius