Een skeelerbaan heb ik liever niet. Maar ik was niet zo in de dwarse stand geschoten als de procedure anders was verlopen. Dit lijkt wel een overval van een buurgemeente. Waar was het redelijk overleg? En de inspraak van omwonenden? En daarom stem ik nu gewoon tegen, omdat het vertrouwen dat het wel mee zal vallen met de overlast en het vertrouwen dat over een paar jaar uitbreiding wordt gevraagd of nog meer parkeerasfalt wordt gelegd er niet is. Slechte ervaringen met de gemeente Teylingen. Goede ervaringen met de ijsclub maar zij stellen nu de situatie niet realistisch voor. Ze bagetaliseren de bezwaren en geven onrealistische prognoses over bezoekersaantallen.
En dat mooie stukje groen dat is prima met ijs er op. Niet met asfalt.

― Marian Bolk