Heel goed dat er actie gevoerd wordt om dit stukje polder groen te houden. Investeringen in een skeelerbaan moeten terug verdiend worden en dat gebeurt met behulp van evenementen. Geluid en licht dragen ver over de open polder, dat merken we als de golfbaan of de ijsclub (incidenteel) iets organiseert. De professionele opzet van de baan met een regionale en landelijke functie geeft aan dat de investeerders een intensief gebruik verwachten, met alle bijkomstigheden van dien. Wat mij betreft verstoren die de rust in het gebied. Ik geef de voorkeur aan de hazen, fazanten en trek- en weidevogels die er nu wonen en horen.

― NB