Ik ben tegen de aanleg van de skeelerbaan. Het is een te grote aanslag op het groengebied wat toch al zo schaars is in het verstedelijkt Zuid Holland. Past ook niet meer in een tijd waar we juist milieuvriendelijker om moeten gaan met behoud van de natuur laat staan van extra geparkeerde auto<s.

― Trudy Aben